Kalendarium muzyczne Radia 7 Toronto - 11 czerwca

Urodzeni: Richard Strauss, Frank Beard (ZZ Top) (foto), Donnie Van Zant (.38 Special). Nagranie z roku 2022. Foto: Frank Beard i ZZ Top.

Urodzeni: Richard Strauss, Frank Beard (ZZ Top) (foto), Donnie Van Zant (.38 Special).
Nagranie z roku 2022. Foto: Frank Beard i ZZ Top.
© 2021 Polskie Radio Toronto