Kalendarium muzyczne Radia 7 Toronto - 24 lipca

Urodzeni: Bernard Ładysz, Jennifer Lopez, Bobby Ramirez (Edgar Winter Band). Zmarli: Edward Stachura, Dan Peek (America). Nagranie z roku 2022. Foto: Dan Peek.

Urodzeni: Bernard Ładysz, Jennifer Lopez, Bobby Ramirez (Edgar Winter Band).
Zmarli: Edward Stachura, Dan Peek (America).
Nagranie z roku 2022. Foto: Dan Peek.
© 2021 Polskie Radio Toronto